Notă informativă conform art. 13 Decretul nr. 196/2003 În conformitate cu Legea nr. 196/2003 („Legea privind protecția datelor cu caracter personal”), Pensiunea Mușatinii, cu sediul în PUTNA, STR.Mănăstirii Nr.513A, intenționează să proceseze datele personale pe care le-ați furnizat exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de contract sau de lege care guvernează relația de afaceri dintre noi. Din acest motiv, nu vom procesa date confidențiale sau date de pertinență judiciară. Conform art. 13 din legea menționată mai sus, suntem obligați să vă informăm despre următoarele: Scopul procesării datelor Datele pe care le puneți la dispoziție vor fi prelucrate în contextul operațiunilor zilnice ale companiei, în special pentru rezervare și pentru serviciile necesare (de exemplu, cerințele privind conformitatea administrativă, fiscalitatea și contabilitatea etc.). Metoda de tratament. În ceea ce privește metoda de tratament oferită, vă informăm că datele dvs. vor fi introduse în arhive speciale de identificare atât în ​​format hârtie, cât și computerizat, cu măsurile de securitate adecvate luate pentru protecția vieții private în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele dvs. personale vor fi procesate de software-ul corespunzător de prelucrare și de depozitare a datelor
Înscrierea obligatorie sau opțională a datelor Vă informăm că acordul dvs. nu este solicitat (conform articolului 23 și modificărilor respective ale legii menționate mai sus) ori de câte ori societatea noastră solicită datele în cauză pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de contract sau de lege, astfel de date pot fi preluate din registre publice, liste, acte sau documente care fac parte din domeniul public și pot fi accesate liber de oricine și ori de câte ori aceste date sunt prelucrate pentru apărarea drepturilor în cadrul Curții de Justiție. Cu toate acestea, toate aceste date pot fi procesate, dar nu pot fi dezvăluite. Consecințele refuzului de acordare a consimțământului. Refuzul dvs. de a vă acorda consimțământul pentru prelucrarea datelor pe care le considerăm fundamentale conform punctului a) de mai sus (cum ar fi numele, sediul social, sediul social, sucursalele, capitalul social, numerele de telefon, numerele de fax, numele reprezentantului legal, numere, coordonate corporatiste și bancare, etc.) ne pot împiedica să stabilim sau să continuăm o relație de afaceri reglementată contractual cu dumneavoastră. Părțile care ar putea fi conștiente de datele dvs. în îndeplinirea îndatoririlor dvs. Datele dvs. personale vor fi prelucrate de părți din următoarele categorii: – conducerea companiei, în rolul lor de părți responsabile de această prelucrare; – operatorii centrali, în rolul lor de părți responsabile cu o astfel de prelucrare; – agenții de gestionare a pensiunii, în rolul lor de părți responsabile de o astfel de prelucrare; – operatorii de recepție, administrație și contabilitate ai structurilor administrate de Pensiunea Mușatinii, în rolul lor de părți responsabile de astfel de procesări. Aceste date nu vor fi distribuite niciodată fără consimțământul dvs. scris.
Drepturile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 196/2003 În cele din urmă, în ceea ce privește cele de mai sus, vă informăm despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu art. 7 din legea menționată mai sus și exact ceea ce este posibil să primiți pe cheltuiala noastră: a) indicarea originii datelor, scopurile și metodele de procesare, identificarea proprietarului prelucrării și a managerilor din taxele de procesare și categoriile de părți cărora le pot fi comunicate aceste informații sau cele care pot ajunge la cunoașterea unor astfel de date în îndeplinirea sarcinilor lor ca părți desemnate pentru prelucrarea datelor; b) confirmarea existenței datelor personale care vă privesc și logica aplicată oricărei prelucrări computerizate efectuate; c) anularea și transformarea în formă anonimă a oricăror date procesate cu încălcarea legii menționate mai sus; d) actualizarea, corectarea și completarea, dacă doriți, a unor astfel de date personale; e) certificarea faptului că operațiunile menționate la lit. c) și d) au fost aduse la cunoștința celor cărora le-au fost comunicate sau distribuite astfel de date, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; f) dreptul de a se opune, pe motive legitime, prelucrării datelor dvs. personale, chiar și atunci când o astfel de prelucrare este efectuată în scopuri adecvate; g) dreptul de a se opune, în orice caz, prelucrării datelor dvs. personale în scopul transmiterii de vânzări directe sau materiale publicitare sau de comunicare comercială sau de cercetare de piață. Părțile alocate prelucrării Proprietarul prelucrării efectuate este Pensiunea Mușatinii, cu sediul în PUTNA, Str.Mănăstirii Nr.513A. Pentru a obține tot managerul de prelucrare a datelor, trimiteți un E-mail la adresa: office@pensiuneamusatinii.ro .

Ti-a placut? Distribuie